Friday, February 27, 2015

Temu Murni 2015 : Kehadiran Ibu Bapa Membanggakan

Kehadiran ibu bapa yang amat mengalakkan pada sesi Temu Murni UPSR Bil 1/2015 menunjukkan satu permulaan membanggakan. Program yang dianjurkan pada 16 Februari 2015, telah menyaksikan kehadiran 17 daripada 18 orang ibu atau bapa pada hari tersebut. Pengisian program pertama ini lebih menjuruskan kepada maklum perancangan sekolah di dalam Program Cakna UPSR dan sasaran pihak sekolah dalam mencapai kelulusan 100% dalam semua mata pelajaran. Program ini turut diisikan dengan sesi dialog dan memupuk satu sifat prihatin di kalangan ibu bapa ke atas mereka yang bakal menduduki UPSR.
No comments:

Post a Comment